Ανοικτή επιστολή του Καραναστάση Γεωργίου του Κων/νου προς τον Δήμαρχο Κω

Ανοικτή επιστολή του Καραναστάση Γεωργίου του Κων/νου προς τον Δήμαρχο Κω

Ανοικτή Επιστολή

Προς τον Δήμαρχο Κω κύριο Θεοδόση Νικηταρά

Του Καραναστάση Γεωργίου του Κων/νου κατοίκου Καρδάμαινας Κω

Κύριε Δήμαρχε

Έχω καταθέσει κατά την διάρκεια της Θητείας σας τριάντα (30) Επιστολές-Αιτήματα στις Αρμόδιες Υπηρεσίες του Δήμου σας μεταξύ αυτών δέκα (10) απευθυνόμενες στον Δήμαρχο.

ΑΙΤΗΜΑ μου ‘Ένα και μοναδικό. Την Ανάκληση της ΜΗ ΝΟΜΙΜΗΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ σύμφωνα και με την Έκθεση Έλεγχου της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας η οποία γνωστοποιήθηκε στον Δήμο τον Φεβρουάριο του 2021, Κοινόχρηστου Χώρου της Πλατείας Καρδάμαινας στο κατάστημα μου INDIGO μπαρ και της κυρίας Αναστασίας Ψύρη BLISS μπαρ.

Με την Ανοιχτή μου επιστολή Αιτούμαι και πάλι την ΑΝΑΚΛΗΣΗ της ΜΗ ΝΟΜΙΜΗΣ Παραχώρησης όπως υπαγορεύει ο Νόμος για Αποφάσεις χωρίς Νομική Υπόσταση, την άμεση Νομιμοποίηση της προκείμενου να λειτουργήσω ΝΟΜΙΜΑ το κατάστημα μου το οποίο είναι εκτός λειτουργίας από το έτος 2020 ως σήμερα.

Κύριε Δήμαρχε

Το έτος 2006 αρχίζει η δραστηριότητα των δυο καταστημάτων   σύμφωνα με τις ΑΔΕΙΕΣ Ίδρυση τους και Λειτουργίας τους.

Σύμφωνα με αυτές στο κατάστημα μου Δυναμικότητας 50,20 τ.μ παραχωρούνται 48 τ.μ Κοινόχρηστου εξωτερικού Χώρου της Πλατείας στην Πρόσοψη του και στης κυρίας Αναστασίας Ψύρη Δυναμικότητας 38,70 τ.μ. παραχωρούνται 14,53 τ.μ στον Κοινό εξωτερικό Κοινόχρηστο Χώρο του καταστήματος της με την Ενδιάμεση Όμορη Ιδιοκτησία ΚΜ 131, των όποιων οι Οικοδομικές Γραμμές Τέμνονται.

Με αυτά τα δεδομένα λειτουργούν τα δυο καταστήματα έως το έτος 2011. Το Έτος 2012 η κυρία Αναστασία Ψύρη υποβάλλει Αίτημα στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής αιτουμένη Τμήμα του Κοινόχρηστου Χώρου της πρόσοψης του Καταστήματος μου για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων.

Με την Απόφαση της Ε.Π.Ζ Παραχωρούνται στο κατάστημα της κυρίας Ψύρη με το Σχεδιάγραμμα ΟΤ 74 των Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου στο σύνολο 48,10 τ.μ εξωτερικού χώρου εξ αυτών 10.36 τ.μ στην πρόσοψη του καταστήματος μου με την Συναίνεση μου σύμφωνα με την σχετική Κείμενη Νομοθεσία. Αντίστοιχα παραχωρούνται στο κατάστημα μου στο σύνολο 65,20 τ.μ Εξωτερικού Χώρου.

Με αυτά τα δεδομένα λειτουργούν τα δυο καταστήματα μέχρι το έτος 2017 για να ακολουθήσει η μεγάλη Ανατροπή με την Πραξικοπηματική Παραχώρηση του Απρίλιου του 2018.

Η Παραχώρηση γίνεται σύμφωνα με το ΕΠΙΠΛΑΣΤΟ Σχεδιάγραμμα το όποιο κατέθεσε στην Δημοτική Κοινότητα Καρδάμαινας η κυρία Αναστασία Ψύρη υπογεγραμμένο από τον ιδιώτη μηχανικό κ. Κώστα Παπαηλία χωρίς στοιχεία τεκμηρίωσης της Νομιμότητας του.

Το Επίπλαστο αυτό Σχεδιάγραμμα Πλαστογραφείται κατά την επί τόπου οριοθέτηση του, στην Αναπλασμένη Κεντρική Πλατεία των Σιντριβανιών από την Δημοτική Αστυνομία με την παρουσία και την σύμφωνη γνώμη του προέδρου της δημοτικής κοινότητας Καρδάμαινας κυρίου Νικολάου Πόγια, οριοθετώντας στο δικό μου κατάστημα 22,40 τ.μ. στην Πρόσοψη του Καταστήματος μου από τα 65,20 τ.μ του 2012 και στο κατάστημα της κυρίας Ψύρη 67.30 τ.μ Κ.Χ. από τα 48,10 του έτους 2012.

Η Παραχώρηση καταγγέλλεται στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας η όποια με την Έκθεση Έλεγχου της την κρίνει τον Φεβρουάριο του 2021 ΜΗ ΝΟΜΙΜΗ και σας Γνωστοποιείται.

Κύριε Δήμαρχε

Η Έκθεση Έλεγχου καταθέτει Προτάσεις Υλοποίησης προκείμενου να Νομιμοποιηθεί η Μη ΝΟΜΙΜΗ Παραχώρηση, με εντολή υλοποίησης εντός Διμήνου.

Έχουν περάσει δυο έτη και επτά μήνες χωρίς καμία ενέργεια Νομιμοποίησης της ΜΗ ΝΟΜΙΜΗΣ Παραχώρησης από την Δημοτική σας Αρχή.

Στο ενδιάμεσο διάστημα έχω τηλεφωνική επικοινωνία με την Επιθεωρήτρια-Ελεγκτή του υποτομέα Εποπτείας Υλοποίησης Προτάσεων της Ε.Α.Δ. ζητώντας πληροφορίες την εξέλιξη του Θέματος μου, καταθέτοντας μου ότι επικοινωνεί  με τον Δημο Κω ζητώντας πληροφορίες για την εξέλιξη του, αναφέροντας μου ότι έχει συνομιλήσει σχετικά με τον κύριο Δήμαρχο και τον κύριο Αβριθη, λαμβάνοντας κάθε φορά την διαβεβαίωση τους ότι σύντομα θα ταχτοποιείτο το Θέμα μου.

Δυστυχώς καμία ανταπόκριση όλα αυτά τα χρόνια ούτε και στα σχετικά Αιτήματα μου για την Νομιμοποίηση της ΜΗ ΝΟΜΙΜΗΣ Παραχώρησης, προκειμένου να λειτουργήσω το κατάστημα μου τα όποια έχω καταθέσει στους πρόεδρους του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου κύριο Καλούδη Ιωάννη και κυρία Διονυσία Τελλή.

Ούτε και από την κυρία Σέβη Βλάχου πρόεδρο της Ε.Π.Ζ του Δήμου με τέσσερα Αιτήματα μου ως σήμερα.

Ευρισκόμενος σε πλήρες αδιέξοδο στις 14 Φεβρουαρίου 2022 αποστέλλω επιστολή στον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη κύριο Θεοδωρικάκο ζητώντας την Αρωγή του στην επίλυση του προβλήματος μου.

Με την από 28 Φεβρουαρίου 2022 Αρ.Πρωτ:8610 επιστολή του προς τον Δήμο Κω το Υπουργείο καλεί τον Δήμο: Α) Να μας αποστείλετε τις απόψεις σας επί των καταγγελλομένων και Β) Να μας ενημερώσετε για τις ενέργειες στις όποιες προέβη ο Δήμος σας προς συμμόρφωση με τις προτάσεις- συστάσεις του Επιθεωρητή- Ελεγκτή, όπως αυτές αποτυπώνονται στην από τον Φεβρουάριο 2021 Έκθεση Έλεγχου της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, άμεσα και πάντως όχι αργότερα από την 10-03-2022. Αγνοείται και το Υπουργείο από τον Δήμο κύριε Δήμαρχε.

Ταυτόχρονα συμβαίνει και το ΑΔΙΑΝΟΗΤΟ. Με το Κατάστημα μου εκτός Λειτουργίας το Κατάστημα της κυρίας Ψύρη να λειτουργεί ανελλιπώς ως σήμερα με Χρήση των 67,30 τ.μ της ΜΗ ΝΟΜΙΜΗΣ Παραχώρησης του 2018, άνευ Άδειας Κατάληψης και Χρήσης Κοινόχρηστου Χώρου.

Η άνευ Άδειας Κατάληψη και Χρήση της ΜΗ ΝΟΜΙΜΗΣ Παραχώρησης του Κοινόχρηστου Χώρου από το κατάστημα της κυρίας Αναστασίας Ψύρη είναι επιβεβαιωμένη με ενυπόγραφες επιστολές της από την κυρία Πηνελόπη Χατζηπαυλή της Δ/νσης Τ.Ο.Α, με την από 06/10/2022 Α.Π 23998 και την από 11/04/2023 Α.Π. και από την Δημοτική Κοινότητα Καρδάμαινας με την από 07/01/2022 Α.Π. 313 υπογεγραμμένη από τον υπάλληλο κύριο Βησσαρίτη Μηνά.

Προφανώς χωρίς Καταβολές Μισθωμάτων καθότι σε Αίτημα μου προς την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου να μου κατατεθούν δεν μου εδόθησαν επικαλούμενη Προσωπικό Δεδομένο.

Η άνευ Άδειας Κατάληψη και Χρήση του Κ.Χ. από το κατάστημα της κυρίας Αναστασίας Ψύρη επιβεβαιώνει πρόσφατα με το από 13 Σεπτεμβρίου 2023 ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ:9009/20/251-α Έγγραφο του το Αστυνομικό Τμήμα Ηρακλειδών Αντιμάχειας στον Δήμο Κω κατόπιν σχετικής Καταγγελίας μου και Ελέγχου: «Το κατάστημα της κυρίας Αναστασίας Ψύρη έχει τοποθετήσει στον εξωτερικό χώρο του καταστήματος δεκατέσσερα (14) τραπέζια, με καρέκλες στο κάθε ένα από αυτά, κάνοντας κατάληψη κοινόχρηστου χώρου, στερούμενος σχετικής άδειας».

Κύριε Δήμαρχε

Με την Ανοικτή αυτή επιστολή μου καλείστε εν ονόματι των «Απαράβατων Αρχών της Διαφάνειας, του Σεβασμού, της Συνεργασίας της Δημοτικής σας Αρχής» προς τον Δημότη, καθώς και τον Όρκο που έχετε δώσει κατά την ανάληψη των Δημαρχιακών Καθηκόντων σας «Να Εκτελώ Τίμια και Ευσυνείδητα τα Καθήκοντα μου» να Επαναφέρετε άμεσα την Νομιμότητα του Κοινόχρηστου Χώρου σύμφωνα με την Παραχώρηση της Ε.Π.Ζ του έτους 2012 προσαρμοσμένη στην ανακατασκευασμένη Κεντρική Πλατεία Καρδάμαινας προκειμένου να λειτουργήσω ΝΟΜΙΜΑ το κατάστημα μου έπειτα από τέσσερα χρόνια εκτός λειτουργία με Υπαιτιότητα της Δημοτικής σας Αρχής.

Αναμένοντας την απάντησή σας,

 

Καραναστάσης Γεώργιος του Κων/νου

ADVERTORIALS