Επιδείνωση καιρού στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου -Οδηγίες Προστασίας από Έντονα Καιρικά Φαινόμενα

Επιδείνωση καιρού στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου -Οδηγίες Προστασίας από Έντονα Καιρικά Φαινόμενα

 

«Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού».

 

 

ΤοΓραφείοΠολιτικήςΠροστασίαςτουΔήμουΚωανακοινώνειέκτακτοδελτίοεπιδείνωσης καιρού που ισχύειαπό αύριο Τετάρτη (13-10-2021) έως και Σάββατο(16-10-2021)

Συγκεκριμένα,αναμένεται:

νέο καιρικό σύστημα με το όνομα ΜΠΑΛΛΟΣ (BALLOS) θα
προκαλέσει νέα κακοκαιρία  στη χώρα από την Τετάρτη 13-10-2021έωςκαι τοΣάββατο16-10-2021τακύριαχαρακτηριστικάτουκαιρούθαείναιμεισχυρέςβροχέςκαικαταιγίδεςπουθασυνοδεύονται απόισχυρούςανέμους.

Δίχωςπανικόθαπρέπει   από   όλους   μας   να   υπάρχει   ΠΡΟΛΗΨΗ   ώστε   ναμηναντιμετωπίσουμεάσχημεςκαταστάσειςεάντελικάτοφαινόμενοεκδηλωθείστην περιοχήμας.Έτσιοκαθέναςμαςθαπρέπειναλάβειόλατααπαραίτηταεκείναμέτραπουαπαιτούνταιγιατηνπροσωπικήμαςασφάλειααλλάκαιτηνπροστασίατηςπεριουσίαςμαςαλλάκαιτης περιουσίας τωνσυνανθρώπωνμας.

Ενδεικτικάαναφέρονται:

 • Αντικείμενακάτωτων25-30κιλώνσταμπαλκόνιαθαπρέπεινααπομακρυνθούν.
 • Αποφεύγουμετηστάσηκαιστάθμευσητωνοχημάτωνμαςκάτωαπόμεγάλαδέντρα.Ταμεγάλακαιγέρικαδέντρασπάνεπιοεύκολα.
 • Απομακρύνουμεαπόταμπαλκόνιαγλάστρες,ειδικάαυτέςπουκρέμονται.
 • Ελέγχουμετηνσωστήλειτουργίατωνφρεατίωνστουςδημόσιουςδρόμουςκαιχώρουςαλλά καιτηνορθήστήριξητωνυδρορροώνστασπίτιακαι καταστήματα μας.

Σεκάθεπερίπτωσηξεβουλώνουμεεθελοντικάότιδιαπιστώνουμεότιδενείναισε ορθήλειτουργία.

 • Αποφεύγουμεσημείαπουπλημμυρίζουν.
 • Αποφεύγουμετιςάσκοπεςμετακινήσειςιδίωςκατάτηνδιάρκειατηςνύχτας.
 • ΑποφεύγουμετιςκολώνεςτηςΔΕΗκαιειδικάαυτέςτηςΜέσηςκαιΥψηλήςΤάσης.
 • Σεκαμίαπερίπτωσηδεναγγίζουμεκομμένακαλώδια.
 • Ενημερώνουμεγιατοσημείοπουβρισκόμαστεκαιτοναναμενόμενοχρόνοπαραμονήςμαςσεαυτόν.Υπάρχειπερίπτωσηδιακοπήςτωντηλεπικοινωνιώνόπωςκαιαντίστοιχακίνδυνοςδιακοπής ηλεκτρικούρεύματος.
 • Μεριμνούμε,ασφαλίζουμε&απομακρύνουμεότιμπορείναμεταφέρειοαέραςκαιμπορεί να αποδειχτείεπικίνδυνογιαανθρώπινεςζωέςκαιπεριουσίες.
 • Ηπρόληψησώζειζωέςαλλάκαιπεριουσίεςανθρώπων.

Παρακαλούνταιοιεμπλεκόμενοιφορείςναέχουνετοιμότητααντιμετώπισηςτυχόνδυσμενών καταστάσεωνσταπλαίσια τωναρμοδιοτήτωντους.

Χρήσιματηλέφωνασεπερίπτωσηανάγκης

 

Πυροσβεστική Υπηρεσία2242044170Αστυνομικό Τμήμα Κω2242022100,Αστυνομικό Τμήμα Αντιμάχειας 2242051222

ΝοσοκομείοΚω2242054200

ΓραφείοΠολιτικής ΠροστασίαςΔήμουΚω2242046196,6937082293

Ο Αντιδήμαρχος ΚωΥπεύθυνοςΠολιτικήςΠροστασίας

 

ΚαμπουράκηςΣταμάτης 


«Επιδείνωση καιρού στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.

Οδηγίες Προστασίας από Έντονα Καιρικά Φαινόμενα».

Η Αυτοτελής Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, ενημερώνει ότι εκδόθηκε Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων με ισχυρές βροχές-καταιγίδες και θυελλώδεις ανέμους. Τα έντονα φαινόμενα θα εκδηλωθούν στα Δωδεκάνησα σήμερα Τρίτη 12/10  και από την Πέμπτη 14/10 ως Σάββατο 16/10 σε όλο το Νότιο Αιγαίο και παρακαλούνται οι πολίτες και οι επισκέπτες των νησιών του Νότιου Αιγαίου να ακολουθούν τις παρακάτω οδηγίες προστασίας (πριν και κατά τη διάρκεια εκδήλωσης καταιγίδων και θυελλωδών ανέμων) :

 • · Να ελέγχουν τις υδρορροές των κατοικιών τους (οροφές, μπαλκόνια, βεράντες κλπ) και να βεβαιώνονται για την ομαλή λειτουργία τους.
 • · Να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις τους, τους πλημμυρισμένους δρόμους και τα χαμηλά εδάφη για τον κίνδυνο πλημμύρας
 • · Να αποφεύγουν να διασχίζουν χείμαρρους και ρέματα πεζή ή με το αυτοκίνητο τους.
 • · Να ασφαλίζουν αντικείμενα που μπορεί να παρασυρθούν από τον άνεμο και ενδέχεται να προκαλέσουν καταστροφές ή τραυματισμούς.  
 • · Να ελέγχουν αναρτημένες πινακίδες.
 • · Να ασφαλίζουν τις πόρτες και τα παράθυρα.
 • · Να αποφεύγουν δραστηριότητες σε θαλάσσιες και παράκτιες περιοχές.
 • · Να ενημερώνονται από τα κατά τόπους λιμεναρχεία για οποιαδήποτε πιθανή δια θαλάσσης μετακίνησή τους.
 • · Να ενημερώνονται κατά τακτά χρονικά διαστήματα για την πρόβλεψη του καιρού από τα ΜΜΕ.
 • · Να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των κατά τόπους αρμοδίων φορέων, όπως Τροχαία κλπ.

Σας ενημερώνουμε ότι στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου (http://www.pnai.gov.gr/Arthro.aspx?a=10011) υπάρχουν αναρτημένες Οδηγίες Προστασίας από Έντονα Καιρικά Φαινόμενα καθώς και από έκτακτα φαινόμενα καταστροφών (φυσικών και τεχνολογικών) καθώς και σχετικές πληροφορίες  με σκοπό την πληρέστερη ενημέρωση.  Επίσης στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας υπάρχει αναρτημένο έντυπο με οδηγίες αυτοπροστασίας από φυσικές καταστροφές που περιλαμβάνει απλές οδηγίες και χρήσιμες πληροφορίες για προστασία από σεισμούς, δασικές πυρκαγιές, έντονα καιρικά φαινόμενα κ.ά. στο σύνδεσμο: https://www.civilprotection.gr/sites/default/gscp_uploads/mini_edition_2018.pdf