Στη δημιουργία ιστοσελίδας προχωράει το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Κω

Στη δημιουργία ιστοσελίδας προχωράει το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Κω

Με στόχο τον εκσυγχρονισμό των υπηρεσιών του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Κω, η επιχείρηση προχωράει στη δημιουργία ιστοσελίδας.

Η κατασκευή της ιστοσελίδας ανατέθηκε, με βάση την χαμηλότερη τιμή και τις τεχνικές προδιαγραφές της 58/2020 μελέτης της ΤΥ του Δ.Λ.Τ. Κω, στην εταιρεία «MY COMPANY PROJECTS O.E.», με έδρα την Θεσσαλονίκη, ενώ το κόστος ανέρχεται στα 3.989,99€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ