Κορωνοϊός: Πόσα άτομα επιτρέπονται σε αυτοκίνητα και ταξί στο επίπεδο υγειονομικής ασφάλειας 2 ( Κως)

Κορωνοϊός: Πόσα άτομα επιτρέπονται σε αυτοκίνητα και ταξί στο επίπεδο υγειονομικής ασφάλειας 2 ( Κως)

Στον Χάρτη Υγειονομικής Ασφάλειας και Προστασίας από τη λοίμωξη Covid-19 παρουσιάζεται ο αριθμός των ατόμων που πρέπει να βρίσκονται μέσα σε αυτοκίνητο αλλά και ταξί ανά περιοχή ανάλογα με το επίπεδο συναγερμού στο οποίο ανήκει.

Η Κως ανήκει στο επίπεδο 2 (επιτήρησης) και ισχύουν τα εξής: 

Επίπεδο 2

Μέχρι 3 επιβάτες πλέον του οδηγού σε επιβατηγά οχήματα δημόσιας χρήσης (Ε.Δ.Χ., ταξί, Ειδικής μίσθωσης) και επιβατηγά ιδιωτικής χρήσης (Ε.Ι.Χ.) οχήματα με οδηγό του ν.4093/2012 (Α'222) μέχρι επτά θέσεων. Η υπέρβαση του ορίου επιβαινόντων επιτρέπεται μόνο εφόσον στο όχημα επιβαίνουν αποκλειστικά γονείς με τα τέκνα τους.

Μέχρι 5 επιβάτες πλέον του οδηγού σε επιβατηγά οχήματα δημόσιας χρήσης (Ε.Δ.Χ., ταξί, Ειδικής μίσθωσης) και επιβατηγά ιδιωτικής χρήσης (Ε.Ι.Χ.) οχήματα με οδηγό του ν.4093/2012 (Α'222) μέχρι 8 ή 9 θέσεων. Η υπέρβαση του ορίου επιβαινόντων επιτρέπεται μόνο εφόσον στο όχημα επιβαίνουν αποκλειστικά γονείς με τα τέκνα τους.

Από την άλλη πλευρά όσον αφορά στα ΜΜΜ και στα τέσσερα επίπεδα η χρήση μάσκας είναι υποχρεωτική.