1η Τ.ΟΜ.Υ. ΚΩ: Μέτρα πρόληψης επιπτώσεων από φαινόμενα υψηλών θερμοκρασιών και καύσωνα

1η Τ.ΟΜ.Υ. ΚΩ: Μέτρα πρόληψης επιπτώσεων από φαινόμενα υψηλών θερμοκρασιών και καύσωνα