Στις 20 Απριλίου το Απολογιστικό Συνέδριο του Εργατικού Κέντρου Βορείου Συγκ/τος Δωδ/σου

Στις 20 Απριλίου το Απολογιστικό Συνέδριο του Εργατικού Κέντρου Βορείου Συγκ/τος Δωδ/σου

                                     

      Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

 

Το Εργατικό Κέντρο Βορείου Συγκ/τος Δωδ/σου στις 20 Απριλίου 2019 ημέρα Σάββατο και ώρα 16:00 καλεί τους αντιπροσώπους του στο Απολογιστικό Συνέδριο που θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα Γεν. Συνελεύσεων του, Πορφυρίου 21 ,με θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.Διοικητικός Απολογισμός

2.Οικονομικός Απολογισμός

3.Προϋπολογισμός

4.Πρόγραμμα Δράσης

ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

 Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ         Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΙΩΑΝΝΑ ΛΑΜΠΡΟΥ    ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΜΜΑΚΑΣ

zamagias