Προγραμματισμένη διακοπή ρεύματος τη Δευτέρα .- Δείτε σε ποιες περιοχές

Προγραμματισμένη διακοπή ρεύματος τη Δευτέρα .- Δείτε σε ποιες περιοχές

Ο ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε./Περιοχή Κω ανακοινώνει ότι λόγω απαραίτητων τεχνικών εργασιών, θα πραγματοποιηθεί διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος την 11-02-2019 ημέρα Δευτέρα από τις 07:30 έως τις 10:00 στις περιοχές της Λάμπης ,στην προέκταση Αργυροκάστρου καθώς και στην ευρύτερη περιοχή στην Οδό Παμφύλων , στο νησί της Κω.

Η επανατροφοδότηση θα γίνει χωρίς προειδοποίηση και μπορεί να γίνει πριν την προβλεπόμενη ώρα, γι' αυτό λοιπόν οι εγκαταστάσεις και τα δίκτυα θα πρέπει να θεωρούνται ότι ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΥΠΟ ΤΑΣΗ.
Για λόγους ασφαλείας απαγορεύεται η προσέγγιση στους αγωγούς η σε άλλα στοιχεία, έστω και αν βρίσκονται στο έδαφος.

Ν.Ι.ΘΕΟΦΙΛΙΔΗΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΩ

zamagias