Μητρώο Παρόχων Πιστοποίησης: Μέχρι 6 Ιουνίου αιτήσεις για ένταξη

Μητρώο Παρόχων Πιστοποίησης: Μέχρι 6 Ιουνίου αιτήσεις για ένταξη

Δυνατότητα έως τα μεσάνυχτα της Δευτέρας 6 Ιουνίου να υποβάλουν ηλεκτρονικά αίτηση έχουν οι πάροχοι πιστοποίησης προσώπων (Α΄ φάση) που επιθυμούν να ενταχθούν στο Μητρώο Παρόχων Πιστοποίησης που συγκροτεί η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ – τ. ΟΑΕΔ) και να συμμετάσχουν έτσι στο νέο πρόγραμμα κατάρτισης «νέας γενιάς» – αναβάθμισης δεξιοτήτων, που αφορά 80.000 ανέργους.

Το πρόγραμμα, συνολικού προϋπολογισμού 100 εκατ. ευρώ, με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, είναι το πρώτο από τα δύο μεγάλα προγράμματα κατάρτισης που αναμένεται βάσει του σχεδιασμού της διοίκησης της ΔΥΠΑ, με τη συνολική χρηματοδότηση να ανέρχεται σε 288 εκατ. ευρώ, από το συνολικά 1 δισ. ευρώ που προβλέπεται για τις δράσεις κατάρτισης, έως το 2025. Στόχος της πρώτης αυτής δράσης είναι η αποτελεσματική διασύνδεση της κατάρτισης με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας και η ενίσχυση της απασχολησιμότητας των ανέργων για την ταχύτερη εργασιακή επανένταξή τους.

Συγκεκριμένα, οι πάροχοι που ενδιαφέρονται να πιστοποιήσουν τις γνώσεις και δεξιότητες των καταρτιζομένων στα «προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων και επανακατάρτισης σε κλάδους υψηλής ζήτησης με έμφαση στις ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες», καλούνται να υποβάλουν αίτηση μέσω της ενιαίας ψηφιακής πύλης της Δημόσιας Διοίκησης gov.gr, σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις της σχετικής πρόσκλησης, για ένταξη στο μητρώο. Η αίτηση συμμετοχής βρίσκεται στη διεύθυνση: ενώ και η δημόσια πρόσκληση είναι αναρτημένη στη διεύθυνση: .

Υπενθυμίζεται ότι η δράση αφορά την παροχή θεωρητικής κατάρτισης διάρκειας 50-200 ωρών σε 80.000 ανέργους ηλικίας άνω των 18 ετών, που θα οδηγεί σε απόκτηση ψηφιακών και «πράσινων» γνώσεων και δεξιοτήτων και αντίστοιχη πιστοποίηση μέσω ανεξάρτητων φορέων πιστοποίησης, οι οποίοι θα ενταχθούν στο ειδικό μητρώο φορέων πιστοποίησης προσώπων εφόσον πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια διασφάλισης ποιότητας, όπως ορίζει η δημόσια πρόσκληση. Οι αιτήσεις θα αξιολογηθούν από επιτροπές και οι πάροχοι που πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις, θα ενταχθούν στο μητρώο. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι πάροχοι που δραστηριοποιούνται στην πιστοποίηση προσώπων και παρέχουν υπηρεσίες σε άτομα που επιθυμούν να πιστοποιήσουν τις αποκτηθείσες επαγγελματικές γνώσεις και δεξιότητες (προσόντα τους).

Σύμφωνα δε με τη διοίκηση της ΔΥΠΑ, τα νέα προγράμματα σηματοδοτούν την αναβάθμιση της συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης των ανέργων, με στοχευμένες παρεμβάσεις σε όλη τη διαδικασία και τους εμπλεκόμενους φορείς (πάροχοι κατάρτισης, πάροχοι πιστοποίησης, καταρτιζόμενοι κ.λπ.).

kathimerini.gr