Προκαταβολή σύνταξης: Ανοίγει την Τετάρτη η πλατφόρμα - Τι πρέπει να γνωρίζουν οι συνταξιούχοι

Προκαταβολή σύνταξης: Ανοίγει την Τετάρτη η πλατφόρμα - Τι πρέπει να γνωρίζουν οι συνταξιούχοι

Αύριο, Τετάρτη, 10 Μαρτίου αναμένεται να ανοίξει η Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr-ΕΨΠ) για τη χορήγηση της προκαταβολής της σύνταξής τους, όπως έχει γνωστοποιήσει ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Κωστής Χατζηδάκης.
Σημειώνεται ότι αίτηση μπορούν να υποβάλουν οι εν αναμονή συνταξιούχοι για την προκαταβολή της σύνταξής τους που κυμαίνεται από 360 έως 384 ευρώ το μήνα. Επίσης οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να γνωρίζουν μεταξύ άλλων τα εξής:

1.Αίτηση
Οι συνταξιούχοι θα πρέπει να δηλώσουν στην αίτηση τους τον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησης συνταξιοδότησής τους, τον ΑΜΚΑ, το ΑΦΜ και το ΙΒΑΝ. Εφόσον πρόκειται για σύνταξη χηρείας θα δηλώνουν και ΑΜΚΑ και ΑΦΜ θανόντος

2.Η πληρωμή
Το Πάσχα αναμένεται να γίνει η καταβολή του ποσού της προκαταβολής της σύνταξης στους δικαιούχους.

3.Οι δικαιούχοι
Τα πρόσωπα που υποβάλουν αίτηση συνταξιοδότησης λόγω γήρατος, δικαιούνται ποσό προκαταβολής ως εξής:
-384 ευρώ, εφόσον έχουν συμπληρώσει κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης το 67ο έτος της ηλικίας τους και 15 έτη ασφάλισης ή 4.500 ημέρες ασφάλισης (αυτοτελώς ή διαδοχικά) σε οποιοδήποτε ενταγμένο στον e-ΕΦΚΑ τέως φορέα κύριας ασφάλισης ή το 62ο έτος της ηλικίας τους και 20 έτη ή 6.000 ημέρες ασφάλισης (αυτοτελώς ή διαδοχικά) σε οποιοδήποτε ενταγμένο στον e-ΕΦΚΑ τέως φορέα κύριας ασφάλισης
-360 ευρώ, εφόσον έχουν συμπληρώσει κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης το 62ο έτος της ηλικίας τους και 15 έτη ή 4.500 ημέρες ασφάλισης ή και χωρίς να έχουν συμπληρώσει το 62ο έτος της ηλικίας τους, εφόσον πληρούν τη στιγμή της αίτησης τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης με βάση τις διατάξεις των ενταγμένων στον e-ΕΦΚΑ τέως φορέων κύριας ασφάλισης.
Πρόσωπα που υποβάλλουν αίτηση συνταξιοδότησης λόγω αναπηρίας, δικαιούνται ποσό 384 ευρώ, εφόσον πληρούν τις κατά περίπτωση οριζόμενες ελάχιστες χρονικές προϋποθέσεις συνταξιοδότησης και έχουν εν ισχύ γνωμάτευση της αρμόδιας Υγειονομικής Επιτροπής των ΚΕΠΑ, που πιστοποιεί το ελάχιστο απαιτούμενο ποσοστό αναπηρίας, όπως αυτό ορίζεται για κάθε περίπτωση δικαιούχου.
Πρόσωπα, τα οποία υποβάλλουν αίτηση συνταξιοδότησης λόγω θανάτου ασφαλισμένου ή θανάτου συνταξιούχου λαμβάνουν ποσό προκαταβολής έναντι της σύνταξης:
-384 ευρώ για τον επιζώντα σύζυγο ή μέρος συμφώνου συμβίωσης. Για την καταβολή του ανωτέρω ποσού εξετάζεται η συμπλήρωση τόσο των ελάχιστων χρονικών προϋποθέσεων συνταξιοδότησης του θανόντος ασφαλισμένου όσο και των λοιπών προϋποθέσεων που ορίζονται στις παρ. 2 και 3 του άρθρου 12 του ν. 4387/2016
-384 ευρώ επιπλέον για τους λοιπούς δικαιούχους, επιμεριζόμενο ισομερώς μεταξύ τους.

 
ADVERTORIALS