Τι σημαίνει ευτέλεια, ευτελής, ευτελίζω, ευτελισμός -παραδείγματα

Τι σημαίνει ευτέλεια, ευτελής, ευτελίζω, ευτελισμός -παραδείγματα

Τι σημαίνουν οι λέξεις: 

ευτέλεια :φτήνια, μικροπρέπεια,ποταπότης, μεταφορικά απλότης 

ευτελής: φθηνός, ο κατώτερης ποιότητας, μικροπρεπής, ποταπός, μεταφορικά απλός, εύκολος 

ευτελίζω: καθιστώ κάτι ευτελές 

ευτελισμός: το αποτέλεσμα του ευτελίζω, η απώλεια της ηθικής αξίας

Παραδείγματα:

ευτέλεια :Είναι γνωστή η ευτέλεια των κινήτρων του / του χαρακτήρα του 

 ευτελής: Xρησιμοποίησε ευτελή μέσα για να αντιμετωπίσει τους αντιπάλους του / για να ανεβεί κοινωνικά. Ευτελείς πράξεις. Ευτελή κίνητρα. Είναι πολύ ευτελής άνθρωπος.

ευτελίζω: Έχουν ευτελίσει την πολιτική ζωή του τόπου. Ευτελίζονται θεσμοί, ιδέες, αξίες. Οι πρακτικές που ακολουθήθηκαν ευτελίζουν την έννοια της χρηστής διοίκησης.

ευτελισμός: ο ευτελισμός του πολιτικού λόγου

 

CENTRUM
zamagias