Έκλεισε η ποδοσφαιρική χρονιά για τις ακαδημίες της ΑΕ Κω

Έκλεισε η ποδοσφαιρική χρονιά για τις ακαδημίες της ΑΕ Κω

EKΛEIΣE KAI EΠIΣHMA ΠΛEON H ΠOΔOΣΦAIPIKH XPONIA ΓIA TIΣ AKAΔHMIEΣ THΣ A.E KΩ .

ΣTO KAΘIEPΩMENO ΔEIΠNO ΓIA TOYΣ ΠPOΠONHTEΣ THΣ AKAΔHMIAΣ , ΣTO MAΓAZI TOY ΛAMΠPOY , H ATMOΣΦAIPA HTAN XAΛAPH KAI ANETH. EKTOΣ AΠO TOYΣ ΠPOΠONHTEΣ THΣ AKAΔHMIAΣ ΣTO

TPAΠEZI HTAN O ANTIΠPOEΔPOΣ THΣ OMAΔAΣ K XPIΣTOΔOYΛOΣ ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ , O ΠPOΠONHTHΣ THΣ ANΔPIKHΣ OMAΔAΣ K.ΛEΩNIΔAΣ KOYTΣIKAΣ KAI O TEXNIKOΣ ΔIEYΘYNTHΣ THΣ OMAΔAΣ K. ΠANAΓIΩTHΣ ΠHΛIΓKOΣ.

H BPAΔIA EKΛEIΣE ME EYXEΣ ΓIA KAΛO KAΛOKAIΡΙ

zamagias