Θεατρικό Εργαστήρι Δήμου Κω - Σκηνή Β: Αναβολή των παραστάσεων "Ο Ταρτούφος"

Θεατρικό Εργαστήρι Δήμου Κω - Σκηνή Β: Αναβολή των παραστάσεων "Ο Ταρτούφος"
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Η εξέλιξη του νέου κορονοϊού και τα μέτρα προστασίας που εξαγγέλλονται καθημερινά και εφαρμόζονται ήδη ανά την επικράτεια, μας υποχρεώνουν, με αίσθημα ευθύνης, να αναβάλουμε τις υπόλοιπες παραστάσεις μας "Ο Ταρτούφος" στις 13,14 και 15 Μαρτίου. Σας ευχαριστούμε για την κατανόηση!

Θεατρικό Εργαστήρι Δήμου Κω - Σκηνή Β