Εκδήλωση από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Γυναικών Πυλίου ΑΝΑΞΙΚΛΕΙΑ, για την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας

Εκδήλωση από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Γυναικών Πυλίου ΑΝΑΞΙΚΛΕΙΑ, για την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας