Εκλογές στον εκπολιτιστικό σύλλογο Αντιμάχειας "Η ΠΡΟΟΔΟΣ", την Κυριακή 24 Νοεμβρίου

Εκλογές στον εκπολιτιστικό σύλλογο Αντιμάχειας "Η ΠΡΟΟΔΟΣ", την Κυριακή 24 Νοεμβρίου