Ευχαριστήριο του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού Κω

Ευχαριστήριο του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού Κω