Παραδοσιακά Κούλουμα την Καθαρά Δευτέρα, στις εγκαταστάσεις του Ναυτικού Ομίλου Κω

Παραδοσιακά Κούλουμα την Καθαρά Δευτέρα, στις εγκαταστάσεις του Ναυτικού Ομίλου Κω