ΘΕΟΚΡΙΤΟΣ: Έκθεση Αγιογραφίας & ζωγραφικής ενηλίκων, την Κυριακή 23 Σεπτεμβρίου

ΘΕΟΚΡΙΤΟΣ: Έκθεση Αγιογραφίας & ζωγραφικής ενηλίκων, την Κυριακή 23 Σεπτεμβρίου