Παρουσίαση του τελευταίου βιβλίου Κογιόπουλου - Διακογιάννη - Γιαννίκου

Παρουσίαση του τελευταίου βιβλίου Κογιόπουλου - Διακογιάννη - Γιαννίκου