Ημέρα μνήμης στους διατελέσαντες προέδρους του ΦΙΛΗΤΑ που δεν βρίσκονται στη ζωή

Ημέρα μνήμης στους διατελέσαντες προέδρους του ΦΙΛΗΤΑ που δεν βρίσκονται στη ζωή