Απόψε Παρασκευή, ο MINAS KONDOS, στα decks του Nova Vita

Απόψε Παρασκευή, ο MINAS KONDOS, στα decks του Nova Vita