Ευχαριστήριο του Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Κω, προς την μεταφορική Κω Χατζηδαυίδ

Ευχαριστήριο του Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Κω, προς την μεταφορική Κω Χατζηδαυίδ