Ευχαριστήριο του Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Κω, προς την μεταφορική Κω Χατζηδαυίδ

Ευχαριστήριο του Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Κω, προς την μεταφορική Κω Χατζηδαυίδ

ice screenshot 20180510 232209

CENTRUM
zamagias