Παρουσίαση βιβλίου από τους μαθητές της Γ τάξης του 1ου Δημοτικού Σχολείου, την Τρίτη 27 Μαρτίου

Παρουσίαση βιβλίου από τους μαθητές της Γ τάξης του 1ου Δημοτικού Σχολείου, την Τρίτη 27 Μαρτίου