Δήμος Κω: “Αλλάζουμε τα παλιά Ιταλικά δίκτυα. Η παλιά πόλη της Κω αποκτά νέο και σύγχρονο δίκτυο αποχέτευσης.’’

Δήμος Κω: “Αλλάζουμε τα παλιά Ιταλικά δίκτυα. Η παλιά πόλη της Κω αποκτά νέο και σύγχρονο δίκτυο αποχέτευσης.’’

“Αλλάζουμε τα παλιά Ιταλικά δίκτυα. Η παλιά πόλη της Κω αποκτά νέο και σύγχρονο δίκτυο αποχέτευσης.’’

Η Κως προχωρά μπροστά με έργα.

Αντιμετωπίζουμε προβλήματα που έρχονται από το παρελθόν όπως τα παλιά Ιταλικά δίκτυα της Κω, αφού ξεκίνησε το έργο της αντικατάστασης του αγωγού αποχέτευσης στην περιοχή της παλιάς πόλης, με ένα νέο και σύγχρονο αγωγό.

Αυτή η δημοτική αρχή απαντά με έργα.

Το έργο ξεκίνησε από τη συμβολή των οδών Υψηλάντου και Ηφαίστου και περιλαμβάνει την αντικατάσταση των αγωγών σε όλο το μήκος της οδού Ηφαίστου μέχρι το ύψος της Πλατείας Διαγόρα και την οδό Φιλητά.

Το χρόνιο πρόβλημα με τα δίκτυα στην περιοχή αντιμετωπίζεται με την αντικατάσταση των παλαιών τσιμεντένιων σωλήνων με νέας γενιάς αγωγούς πολυαιθυλενίου διαμέτρου Φ250 ενώ παράλληλα ελέγχονται εκ νέου οι συνδέσεις και επισκευάζεται ο αγωγός ομβρίων ώστε να καταστεί εκ νέου λειτουργικός.

Οι τομές θα γίνουν διαδοχικά και θα αποκαθίστανται τμηματικά ώστε να υπάρχει όσο το δυνατόν λιγότερη όχληση στην περιοχή.

Η παλιά πόλη της Κω αποκτά νέο δίκτυο αποχέτευσης που καλύπτει τις νέες αυξημένες ανάγκες.

Ικανοποιείται ένα δίκαιο αίτημα των πολιτών που μένουν στη συγκεκριμένη περιοχή.

 

 

Γραφείο Τύπου Δήμου Κω

zamagias