Άδειες για γεωτρήσεις σε ξενοδοχεία της Κω

Άδειες για γεωτρήσεις σε ξενοδοχεία της Κω

Η Διεύθυνση Υδάτων Νοτίου Αιγαίου ενέκρινε άδειες γεωτρήσεων και χρήσεων νερού για λογαριασμό ξενοδοχειακών επιχειρήσεων στην Κω.

Ειδικότερα, εγκρίθηκε η χορήγηση άδειας μικτής χρήσης νερού, υδρευτικής και χρήσης αναψυχής, στην εταιρεία «ΓΗ ΤΩΝ ΡΟΔΩΝ» Ξ.Τ.Ε.Ε.Α.Ε. από γεώτρηση στη θέση «Γιαλόμανδρα» Πυλίου Κω.Η μέγιστη ποσότητα νερού που μπορεί να χρησιμοποιείται για υδρευτική χρήση είναι 2.600 κ.μ. ανά έτος, δηλαδή 6,5 στρέμματα, ενώ η ποσότητα νερού που μπορεί να χρησιμοποιείται για αναψυχή, δηλαδή για τις κολυμβητικές πισίνες επιφανείας 259 τμ είναι 1.900 κ.μ. ανά έτος.

Παράλληλα, η ίδια ως άνω διεύθυνση χορήγησε άδεια μικτής χρήσης νερού υδρευτικής και αναψυχής, πλην πόσης, στην εταιρεία Φράγκος Αχιλλέας & Παρασκευή ΞΤΕ ΑΕ, από μια γεώτρηση και ένα πηγάδι, στην περιοχή «Βείζης» στην Κω. Η ποσότητα νερού που μπορεί να χρησιμοποιείται συνολικά για μικτή χρήση από τη γεώτρηση και το πηγάδι, είναι 7.500 κ.μ. ανά έτος. Η ανωτέρω άδεια ισχύει έως τις 31-12-2022. 

zamagias