Γ. ΚΥΡΙΤΣΗΣ : “Η Κως μητροπολιτικό και διανησιωτικό κέντρο στο Βόρειο Συγκρότημα - 8 + 1 Ριζοσπαστικές προτάσεις στο Αναπτυξιακό Συνέδριο για μια ουσιαστική αλλαγή στην αυτοδιοίκηση.”

Γ. ΚΥΡΙΤΣΗΣ : “Η Κως μητροπολιτικό και διανησιωτικό κέντρο στο Βόρειο Συγκρότημα - 8 + 1 Ριζοσπαστικές προτάσεις στο Αναπτυξιακό Συνέδριο για μια ουσιαστική αλλαγή στην αυτοδιοίκηση.”

ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΥΡΙΤΣΗΣ : “Η Κως μητροπολιτικό και διανησιωτικό κέντρο στο Βόρειο Συγκρότημα - 8 + 1 Ριζοσπαστικές προτάσεις του Δημάρχου Κω στο Αναπτυξιακό Συνέδριο για μια ουσιαστική αλλαγή στην αυτοδιοίκηση.”

Την μετατροπή της Κω σε μητροπολιτικό και διανησιωτικό κέντρο συνεργασίας των Δήμων του Βορείου Συγκροτήματος, πρότεινε ο Δήμαρχος Γιώργος Κυρίτσης, αναφερόμενος στις μεγάλες και ουσιαστικές αλλαγές που πρέπει να γίνουν στον αυτοδιοικητικό χάρτη στο Αναπτυξιακό Συνέδριο της Ρόδου.

Ο Δήμαρχος Κω τόνισε ότι με το σημερινό πλαίσιο λειτουργίας η αυτοδιοίκηση έχει μετατραπεί σε ετεροδιοίκηση και αναφέρθηκε στα προβλήματα των νησιωτικών δήμων, που επικεντρώνονται:

-Στην επικάλυψη των αρμοδιοτήτων ανάμεσα στον πρώτο και στο δεύτερο βαθμό αυτοδιοίκησης (παράδειγμα η αρμοδιότητα για το επαρχιακό δίκτυο).

-Στην υποχρηματοδότηση και μείωση των ΚΑΠ που εντείνουν τα προβλήματα των νησιωτικών δήμων.

-Στην έλλειψη στελεχιακού δυναμικού στον τομέα των τεχνικών υπηρεσιών.

-Στα εμπόδια που θέτει το σημερινό πλαίσιο στους Δήμους να χρηματοδοτήσουν δράσεις τουριστικής προβολής ή να συμμετάσχουν σε μεικτά σχήματα με τη συμμετοχή φορέων και ιδιωτών.

Ο Δήμαρχος Κω κ. Γιώργος Κυρίτσης κατέθεσε 9 προτάσεις για μια ουσιαστική μεταρρύθμιση για την αυτοδιοίκηση στους νησιωτικούς δήμους:

1ον) Νέο μοντέλο κατανομής των ΚΑΠ στους νησιωτικούς δήμους, που θα λαμβάνει υπόψιν του τις ιδιαιτερότητες των νησιών.

2ον) Νέο πλαίσιο ελέγχου της νομιμότητας των αποφάσεων και των δαπανών της αυτοδιοίκησης. Ευελιξία-Διαφάνεια-Απλοποίηση διαδικασιών.

3ον) Πιλοτική εφαρμογή της υποχρεωτικής ηλεκτρονικής διακίνησης εγγράφων και πιστοποιητικών στους νησιωτικούς δήμους για την ταχύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη.

4ον) Επαναπροσδιορισμός αρμοδιοτήτων για να σταματήσει η αυτοδιοίκηση να μετατρέπεται σε ετεροδιοίκηση.

5ον) Νέα κατανομή αρμοδιοτήτων στο τρίγωνο Δήμος-Περιφέρεια-Κράτος στα πεδία που υπάρχουν επικαλύψεις και εμποδίζουν τους Δήμους να ασκήσουν πολιτικές σε τομείς όπως ο πρωτογενής τομέας, ο τουρισμός, η χωροταξία, η αξιοποίηση ή παραχώρηση δημοτικών ή δημόσιων ακινήτων.

6ον) Θεσμοθέτηση νέων πόρων στους νησιωτικούς δήμους (όπως η εκχώρηση ποσοστού από τα έσοδα των αρχαιολογικών χώρων ) αλλά και ενός πόρου που θα διατίθεται, δεσμευτικά, για την τουριστική προβολή και ανάπτυξη

7ον) Νέο θεσμικό πλαίσιο για τη συνεργασία νησιωτικών δήμων. Νησιά όπως η Κως μπορούν να στηρίξουν μικρότερα νησιά και να μετατραπούν σε διανησιωτικό και μητροπολιτικό κέντρο στο Βόρειο συγκρότημα.

8ον) Εκσυγχρονισμός του πλαισίου λειτουργίας των Δημοτικών Λιμενικών Ταμείων για να έχουν τη δυνατότητα προσέλκυσης επενδυτικών κεφαλαίων αλλά και να λειτουργούν με ευελιξία.

9ον) Ενίσχυση της λειτουργίας των δημοτικών κοινοτήτων, με την οικονομική τους αυτοτέλεια και τη δυνατότητα είσπραξης και κατανομής πόρων από τα τοπικά συμβούλια.

 

 

Γραφείο Τύπου Δήμου Κω

zamagias