Όλα τα εκλογικά αποτελέσματα στα Δωδεκάνησα ανά εκλογικό τμήμα.Σταυροί των υποψηφίων των κομμάτων

Όλα τα εκλογικά αποτελέσματα στα Δωδεκάνησα ανά εκλογικό τμήμα.Σταυροί των υποψηφίων των κομμάτων