Θέσεις εργασίας στην επιχείρηση Καντίνα Street Food

Θέσεις εργασίας στην επιχείρηση Καντίνα Street Food

Από την επιχείρηση Καντίνα Street Food, ζητούνται:

- Υπεύθυνος προσωπικού
- Τυλιχτής/ψήστης

τηλέφωνο επικοινωνίας: 22420 22022

ADVERTORIALS