ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΩ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια νωπού κρέατος

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΩ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια νωπού κρέατος

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

ΔΗΜΟΥ ΚΩ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΝΩΠΟΥ ΚΡΕΑΤΟΣ. 

Ο σύλλογος υπαλλήλων Δήμου Κω, ενδιαφέρεται να προβεί στην προμήθεια νωπού κρέατος (ελεύθερης επιλογής), εν όψει των εορτών του Πάσχα για τα εγγεγραμμένα μέλη του (350 άτομα), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά στην έκπτωση που θα γίνει ανά άτομο.

Το ποσό που μπορεί να διαθέσει ο σύλλογος ανά μέλος είναι 20€ και η κατακύρωση θα γίνει σε αυτόν που θα προσφέρει τη μεγαλύτερη έκπτωση κατά άτομο.   

 Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στον Διαγωνισμό πρέπει να υποβάλλουν προσφορά σε κλειστό φάκελο μέχρι τις 05/04/2019 και ώρα 13:00 στο σύλλογο υπαλλήλων Δήμου Κω.

Ο σύλλογος θα επεξεργαστεί, θα αξιολογήσει και θα συγκρίνει τις κατατεθείσες προσφορές στις 05/04/2019 και ώρα 17:00, παρουσία σε όποιον υποψήφιο προμηθευτή ενδιαφέρεται να παρευρεθεί.

Πληροφορίες στα μέλη του συλλόγου:

1.      Παχωπό Ηρακλή  

6944349670

2.      Αλάβανο Μανώλη 

6955192135

3.      Τσιμισίρη Νικόλαο

6944783965

Το Δ. Σ.                                                                         

zamagias