Ενημέρωση για τις δράσεις του Πνευματικού Ομίλου Κώων “Ο ΦΙΛΗΤΑΣ”

Ενημέρωση για τις δράσεις του Πνευματικού Ομίλου Κώων “Ο ΦΙΛΗΤΑΣ”

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Πνευματικού Ομίλου Κώων “Ο ΦΙΛΗΤΑΣ” καλεί τα μέλη του σε ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 18 Απριλίου 2018, και ώρα 18:00 στο χώρο της Δημοτικής Βιβλιοθήκης με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:
1) Απολογισμός και έγκριση πεπραγμένων
2) Έλεγχος Εξελεγκτικής Επιτροπής
Θα επακολουθήσει ο Προγραμματισμός του επομένου έτους.

Το Διοικητικό Συμβούλιο

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Στην τελευταία συνεδρίασή του το Διοικητικό Συμβούλιο του Πνευματικού Ομίλου Κώων ΦΙΛΗΤΑΣ αποφάσισε να συγκροτήσει Επιστημονική Επιτροπή η οποία θα έχει την αποκλειστική ευθύνη για την επιμέλεια και έκδοση του 14ου τόμου των ΚΩΑΚΩΝ αφιερωμένου στη μνήμη Περσεφόνης Κουτσουράδη. Τα μέλη που συγκροτούν την Επιτροπή αυτή είναι:
1. Παρισίδου Μαρία, Γεν. Γραμματέας ΦΙΛΗΤΑ Πρόεδρος Επιτροπής
2. Κογιόπουλος Κώστας
3. Μαρκόγλου Αλέξανδρος
4. Φάκου Μαίρη
5. Χριστοπούλου Βασιλική


Το Διοικητικό Συμβούλιο

zamagias