Δημοπρασίες από το Δήμο Κω για την εκμίσθωση δημοτικών καταστημάτων

Δημοπρασίες από το Δήμο Κω για την εκμίσθωση δημοτικών καταστημάτων

Στην εκμίσθωση του δημοτικού ισόγειου καταστήματος  στη δυτική πτέρυγα του κτιρίου του Δημαρχείου επί της Οδού Αντ. Ιωαννίδη 3, με συνολικό εμβαδόν καταστήματος 39,48 τ.μ. θα προχωρήσει ο Δήμος Κω.

Η εκμίσθωση του ακινήτου θα γίνει μετά τη διενέργεια φανερής και προφορικής πλειοδοτικής δημοπρασίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 270/1981.

Σύμφωνα με την υπ’ αριθ.17022/06-06-2017 τεχνική έκθεση εκτίμησης, ως πρώτη προσφορά του μηνιαίου μισθώματος που θα αποτελεί και την τιμή εκκίνησης της δημοπρασίας, ορίζεται το ποσό των 800,00€.

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε δεκαπέντε (15) έτη από την ημερομηνία υπογραφής της με δυνατότητα παράτασής της σε περίπτωση που το επιθυμούν και οι δύο πλευρές.


Στην εκμίσθωση του δημοτικού ισόγειου καταστήματος επί της οδού Ακτή Κουντουριώτη του συγκροτήματος «ΛΗΜΝΟΣ» , με συνολικό εμβαδόν καταστήματος 81,90 τ.μ. θα προχωρήσει ο Δήμος Κω.

Η εκμίσθωση του ακινήτου θα γίνει μετά τη διενέργεια φανερής και προφορικής πλειοδοτικής δημοπρασίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 270/1981.

Σύμφωνα με την υπ’αριθ.17005/06-06-2017 τεχνική έκθεση εκτίμησης, ως πρώτη προσφορά του μηνιαίου μισθώματος που θα αποτελεί και την τιμή εκκίνησης της δημοπρασίας, ορίζεται το ποσό των 1.500,00€.

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε δεκαπέντε (15) έτη από την ημερομηνία υπογραφής της με δυνατότητα παράτασής της σε περίπτωση που το επιθυμούν και οι δύο πλευρές.


Στην εκμίσθωση του δημοτικού ισόγειου καταστήματος επί της οδού Αλεξάνδρου Διάκου του συγκροτήματος «ΛΗΜΝΟΣ» , με συνολικό εμβαδόν καταστήματος 42,21τ.μ. θα προχωρήσει ο Δήμος Κω.

Η εκμίσθωση του ακινήτου θα γίνει μετά τη διενέργεια φανερής και προφορικής πλειοδοτικής δημοπρασίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 270/1981.

Σύμφωνα με την υπ’αριθ. 17022/06-06-2017 τεχνική έκθεση εκτίμησης, ως πρώτη προσφορά του μηνιαίου μισθώματος που θα αποτελεί και την τιμή εκκίνησης της δημοπρασίας, ορίζεται το ποσό των 800,00€.

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε δεκαπέντε (15) έτη από την ημερομηνία υπογραφής της με δυνατότητα παράτασής της σε περίπτωση που το επιθυμούν και οι δύο πλευρές.

Προσθήκη σχολίου