Φορολογικές δηλώσεις, νέες οδηγίες: Πώς δηλώνονται τα αναδρομικά, τι γίνεται με τις επιστρεπτέες προκαταβολές

Φορολογικές δηλώσεις, νέες οδηγίες: Πώς δηλώνονται τα αναδρομικά, τι γίνεται με τις επιστρεπτέες προκαταβολές
Με τις οδηγίες για τη συμπλήρωση του ειδικού εντύπου Ν, που αφορά στη φορολογία εισοδήματος των νομικών προσώπων, ουσιαστικά κλείνει ο κύκλος των αναγκαίων εγκυκλίων της φετινής σεζόν και οδεύουμε προς την τελευταία στροφή της διαδικασίας.  
Ένα από τα ζητήματα που «καίνε» επιχειρήσεις κι επαγγελματίες, είναι το πώς θα αποτυπωθούν τα ποσά που είτε έλαβαν ως Επιστρεπτέα Προκαταβολή είτε τα επέστρεψαν στο Δημόσιο. Επ' αυτού, η ΑΑΔΕ φρόντισε να δώσει νέες διευκρινίσεις και συγκεκριμένα:
Ποσά που εισπράχθηκαν εντός του έτους 2022 ως προσωρινό μέτρο ενίσχυσης με τη μορφή Επιστρεπτέας Προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού, προσυμπληρώνονται στην αντίστοιχη περίπτωση του κωδικού 781-782 «Χρηματικά ποσά που προέρχονται από διάθεση περιουσιακών στοιχείων, δάνεια, δωρεές κλπ» του εντύπου Ε1 
 
Το ποσό της ενίσχυσης με την μορφή της Επιστρεπτέας Προκαταβολής το οποίο επιστρέφεται από τις επιχειρήσεις εντός του έτους 2022 (καταβληθέν ποσό), συμπληρώνεται στους κωδ. 727-728 του εντύπου Ε1 «…η) για την τοκοχρεωλυτική απόσβεση δανείων οποιασδήποτε μορφής», δεδομένου ότι η επιστρεπτέα προκαταβολή αντιμετωπίζεται ως κρατικό δάνειο   
 
Σύμφωνα με τη σχετική εγκύκλιο του 2022, τόσο το μη επιστρεπτέο ποσό της Επιστρεπτέας Προκαταβολής όσο και το ποσό της έκπτωσης 15% επί εφάπαξ καταβολής του επιστρεπτέου ποσού, το οποίο επί της ουσίας προσαυξάνει το ποσό που δεν επιστρέφεται δηλαδή το όφελος του δικαιούχου, συνιστούν αφορολόγητα έσοδα. Χρόνος αναγνώρισης αυτών είναι το φορολογικό έτος κατά το οποίο έχουν καταστεί δεδουλευμένα και θα αποκτηθεί το δικαίωμα είσπραξης τους, ήτοι όταν οριστικοποιηθεί η ωφέλεια λόγω μη επιστροφής τους. 
 
 
Στιγμιότυπο οθόνης 2023-05-17 075930.png
Την ίδια ώρα, φαίνεται ότι επιταχύνει η υποβολή των φορολογικών δηλώσεων από τα φυσικά πρόσωπα. Μετά από το σχετικά “μουδιασμένο” ξεκίνημα, πλέον έχουν υποβληθεί πάνω από 1,253 εκατ φορολογικές δηλώσεις, δηλαδή περίπου 236 χιλιάδες παραπάνω από την αντίστοιχη περσινή περίοδο.  
Με τα ως τώρα δεδομένα, χρεωστικές βγαίνουν το 29,44% των δηλώσεων και ο μέσος «κατά κεφαλήν» πρόσθετος φόρος που καλούνται να πληρώσουν οι φορολογούμενοι φτάνει στα 798 κατά μέσον όρο. Η πληρωμή τους ξεκινά τον Ιούλιο, είτε εφάπαξ με έκπτωση 3% είτε ως και σε 8 άτοκες ισόποσες μηνιαίες δόσεις, δηλαδή μέχρι τον Φεβρουάριο του 2024. 
Πιστωτικό εκκαθαριστικό είδε το 16,94% των φορολογούμενων, με μέσο ποσόν επιστροφής στα 362 ευρώ. Σημειωτέον ότι φέτος είναι η πρώτη χρονιά όπου οι επιστροφές γίνονται κάθε εβδομάδα, για όσους δεν έχουν άλλες φορολογικές εκκρεμότητες όπως ο ΕΝΦΙΑ. Είναι ενδεικτικό ότι ως τώρα έχουν πιστωθεί 28,3 εκατ ευρώ στους λογαριασμούς 119.839 φορολογούμενων.  
Πώς θα δηλωθούν τα αναδρομικά  
Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να επιδείξουν οι φορολογούμενοι στη δήλωση ποσών που έχουν εισπράξει αναδρομικά από προηγούμενα έτη. Ειδικότερα: 
Τα εισοδήματα των προηγούμενων ετών θα δηλωθούν με τροποποιητική δήλωση στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. στα έτη που αφορούν. Οι τόκοι θα δηλωθούν στο έτος που εισπράχθηκαν στους αντίστοιχους κωδικούς του πίνακα 4Δ1. 
Από το φορολογικό έτος 2015 και εφεξής οι δηλώσεις αναδρομικών για συντάξεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά επιλέγοντας το αντίστοιχο έτος υποβολής δήλωσης, π.χ. για το φορολογικό έτος 2017 θα επιλέξετε ως έτος υποβολής δήλωσης το έτος 2018. Στην συνέχεια επιλέγετε Τροποποιητική δήλωση και Δήλωση Αναδρομικών Ε1. Αφού εμφανιστούν οι κωδικοί συμπληρωμένοι με τα νέα ποσά υποβάλετε οριστικά την δήλωση (εμπρόθεσμα μέχρι 31/12/2023). Τα αναδρομικά των προηγούμενων ετών, θα δηλωθούν με τροποποιητική δήλωση στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. στα έτη που αφορούν. 
Η επιλογή δήλωσης αναδρομικών είναι ενεργή για όσους φορολογούμενους υπάρχει ηλεκτρονική πληροφόρηση για αναδρομικές αποδοχές από το φορολογικό έτος 2015 κι εφεξής. Σε διαφορετική περίπτωση υποβάλλεται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.. 
Στη δήλωση αναδρομικών τα ποσά προ-συμπληρώνονται στους αντίστοιχους κωδικούς και δεν υπάρχει η δυνατότητα να συμπληρώσετε ή να τροποποιήσετε κάποιον άλλο κωδικό. Εάν επιθυμείτε να τροποποιήσετε άλλα στοιχεία της δήλωσής σας πρέπει να υποβάλλετε ξεχωριστή τροποποιητική φορολογική δήλωση.