Μικρή η συμμετοχή στη ρύθμιση των χρεών της πανδημίας - Η προθεσμία εκπνέει στις 26 Ιανουαρίου

Μικρή η συμμετοχή στη ρύθμιση των χρεών της πανδημίας - Η προθεσμία εκπνέει στις 26 Ιανουαρίου

Μόλις το 5% των επιχειρήσεων και των φορολογουμένων των οποίων οι φορολογικές υποχρεώσεις ανεστάλησαν τη σκληρή περίοδο της πανδημίας έχουν υποβάλει αίτηση ένταξης στην ειδική ρύθμιση για έως 72 δόσεις του υπουργείου Οικονομικών. Η προθεσμία εκπνέει στις 26 Ιανουαρίου και όσοι δεν κάνουν χρήση των ευεργετικών διατάξεων των 36 άτοκων δόσεων ή 72 έντοκων με χαμηλότοκο επιτόκιο (2,5%) κινδυνεύουν με αναγκαστικά μέτρα και κατασχέσεις. Σύμφωνα με τα στοιχεία, από τις 800.000 επιχειρήσεις και νοικοκυριά μόλις 40.000 έχουν κάνει αίτηση και έχουν ξεκινήσει να πληρώνουν τις δόσεις τους. Είναι εξαιρετικά πιθανό το ενδεχόμενο το οικονομικό επιτελείο να προχωρήσει σε νέα παράταση προκειμένου να ενταχθούν στη ρύθμιση περισσότεροι υπόχρεοι και να αποπληρωθούν οι οφειλές ύψους 2,26 δισ. ευρώ στο ελληνικό Δημόσιο.

Σύμφωνα με τη νομοθεσία, το ελάχιστο ποσό μηνιαίας δόσης ρύθμισης δεν μπορεί να είναι κατώτερο από 30 ευρώ για ρυθμίσεις οφειλών συνολικού ύψους, συμπεριλαμβανομένων τόκων και προσαυξήσεων, έως 1.000 ευρώ, ή κατώτερο από 50 ευρώ για ρυθμίσεις οφειλών συνολικού ύψους, συμπεριλαμβανομένων τόκων και προσαυξήσεων, άνω των 1.000 ευρώ. Σε περίπτωση καθυστέρησης καταβολής δόσης επιβάλλεται μηνιαία προσαύξηση 5%. Μεταξύ άλλων στη ρύθμιση 36-72 δόσεων υπάγονται οφειλέτες με αρρύθμιστες οφειλές βεβαιωμένες στις ΔΟΥ/Ελεγκτικά Κέντρα από 1.3.2020 έως 31.7.2021 και συγκεκριμένα:

– Φυσικά πρόσωπα επιτηδευματίες πληγέντες λόγω COVID.

– Νομικά πρόσωπα οντότητες πληγέντες/πληγείσες λόγω COVID.

– Φυσικά πρόσωπα μη επιτηδευματίες με αναστολή σύμβασης εργασίας για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα από 1.3.2020 έως 31.7.2021 λόγω COVID.

– Φυσικά πρόσωπα μη επιτηδευματίες που έλαβαν αποζημίωση ειδικού σκοπού με μονομερή δήλωση για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα από 1.3.2020 έως 31.7.2021 λόγω COVID.

kathimerini.gr