Τα νέα μέτρα στήριξης για τον Απρίλιο - Τι ανακοίνωσαν Σταϊκούρας - Χατζηδάκης

Τα νέα μέτρα στήριξης για τον Απρίλιο - Τι ανακοίνωσαν Σταϊκούρας - Χατζηδάκης

Μέτρα στήριξης της οικονομίας και της αγοράς εργασίας για τον μήνα Απρίλιο ανακοίνωσαν ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας και ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Κωστής Χατζηδάκης.

Όπως είπε ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας, το συνολικό κόστος των μέτρων για τη στήριξη των επιχειρήσεων, των εργαζομένων, των ανέργων, των κλάδων που πλήττονται και του Εθνικού Συστήματος Υγείας, αναμένεται να υπερβεί σε πλήρη εξέλιξη τα 14 δισ. ευρώ για το 2021, ποσό περίπου διπλάσιο από τις εκτιμήσεις του προϋπολογισμού.

Η δέσμη μέτρων για τον Απρίλιο

Ο υπουργός Χρήστος Σταϊκούρας ανέφερε τα πέντε μέτρα για τον Απρίλιο:

1. Για τις επιχειρήσεις για τις οποίες έχουν επιβληθεί περιοριστικά μέτρα και πλήττονται άμεσα, αναστέλλεται η πληρωμή δόσεων ρυθμισμένων φορολογικών εισφορών, η δόση μεταφέρεται στο τέλος της ρύθμισης. Συγκεκριμένα, για τον μήνα Απρίλιο θα ισχύσει για τις επιχειρήσεις στις οποίες έχουν επιβληθεί περιοριστικά μέτρα και πλήττονται ως το τέλος Μαρτίου συμπεριλαμβανομένου του λιανεμπορίου, της εστίασης, του τουρισμού, του πολιτισμού, του αθλητισμού, των μεταφορών και άλλων κλάδων που παραμένουν κλειστοί.

2 Οι επιχειρήσεις στις οποίες έχουν επιβληθεί περιοριστικά μέτρα και πλήττονται άμεσα δικαιούνται υποχρεωτική μείωση ενοικίου κατά 100% στα επαγγελματικά ακίνητα και για τον μήνα Απρίλιο. Για τους ιδιοκτήτες φυσικά πρόσωπα και νομικά πρόσωπα που εκμισθώνουν ακίνητα στις επιχειρήσεις αυτές θα καταβληθεί αποζημίωση στο 80% και 60% αντίστοιχα του μισθώματος. Για τους εργαζομένους που η σύμβαση εργασίας τίθεται σε αναστολή ανά την επικράτεια δίνεται η δυνατότητα έκπτωσης ενοικίου 40% για την κύρια κατοικία και τη φοιτητική κατοικία των εξαρτώμενων μελών αυτών. Για τον Απρίλιο θα ισχύσει για τις επιχειρήσεις που έχουν επιβληθεί περιοριστικά μέτρα και πλήττονται στο τέλος Μαρτίου, συμπεριλαμβανομένων του λιανεμπορίου, της εστίασης, του τουρισμού, του πολιτισμού, του αθλητισμού, των μεταφορών και άλλων κλάδων που παραμένουν κλειστοί. Ειδικά για τον Απρίλιο συνεχίζεται για τις επιχειρήσεις που ανήκουν στη διευρυμένη λίστα ΚΑΔ πληττομένων Απριλίου η υποχρεωτική έκπτωση ενοικίου 40%.

3 Δρομολογούμε υπό προϋποθέσεις την καταβολή διπλής αποζημίωσης στους ιδιοκτήτες ακινήτων εντός του δεύτερου δεκαημέρου του Απριλίου για τον Φεβρουάριο και για τον Μάρτιο. Ειδικότερα για τον Μάρτιο και για μισθώσεις που έχουν συναφθεί έως τις 31 Ιανουαρίου 2021 θα διενεργηθεί προκαταβολή αποζημίωσης με βάση τη δήλωση Covid Φεβρουαρίου εφόσον πληρούνται ορισμένες προϋποθέσεις.

4 Αναστέλλονται για τις πλητtόμενες επιχειρήσεις oι προθεσμίες λήξης, εμφάνισης και πληρωμής από αυτές αξιογράφων, δηλαδή επιταγών, συναλλαγματικών γραμματίων σε διαταγή κατά 30 ημέρες από την αναγραφόμενη σε κάθε αξιόγραφο ημερομηνία για προθεσμίες που λήγουν ως τις 30 Απριλίου 2021. Αντίστοιχα παρατείνονται οι προθεσμίες καταβολής των βεβαιωμένων οφειλών από δηλώσεις ΦΠΑ για τους κομιστές αντιγράφων βάσει κριτηρίων

5 Υπενθυμίζεται ότι με αποφάσεις που έχουν ληφθεί από τον διοικητή της ΑΑΔΕ και τον αρμόδιο υφυπουργό: Μετατίθεται για την 1η Ιουλίου 2021 η έναρξη της υποχρεωτικής ψηφιακής διαβίβασης στην πλατφόρμα των ηλεκτρονικών βιβλίων mydata.

Τα μέτρα του υπουργείου Εργασίας

Από την πλευρά του ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Κωστής Χατζηδάκης ανακοίνωσε επτά μέτρα στήριξης εργαζομένων και ανέργων για τον μήνα Απρίλιο με εκτιμώμενο κόστος 695 εκατομμύρια ευρώ. Όπως είπε ο κ. Χατζηδάκης, με αυτά, ο προϋπολογισμός για το "δίχτυ προστασίας" μόνο από το υπουργείο Εργασίας, υπερβαίνει τα 7,1 δισ. ευρώ, ενώ οι ωφελούμενοι μόνο από τις δράσεις του υπουργείου Εργασίας ξεπερνούν τα 3 εκατομμύρια. 

Αναλυτικά τα μέτρα του υπουργείου Εργασίας για τον Απρίλιο

1. Οι εργαζόμενοι σε επιχειρήσεις ανά την επικράτεια που πλήττονται σημαντικά, δύναται να τεθούν σε προσωρινή αναστολή σύμβασης εργασίας και είναι δικαιούχοι αποζημίωσης ειδικού σκοπού, αναλογικά για το διάστημα που τίθενται σε αναστολή, υπολογιζόμενη επί ποσού 534 ευρώ μηνιαίως. Για το ανωτέρω χρονικό διάστημα καλύπτονται αναλογικά από τον κρατικό προϋπολογισμό και οι πλήρεις ασφαλιστικές εισφορές, υπολογιζόμενες επί του ονομαστικού μισθού.

• Για τον Απρίλιο θα συνεχίσει να χρησιμοποιείται η διευρυμένη λίστα των ΚΑΔ Μαρτίου για τις πληττόμενες επιχειρήσεις με τα ίδια κριτήρια που ίσχυσαν κατά τον μήνα Μάρτιο και για τις επιχειρήσεις που παραμένουν κλειστές με εντολή δημόσιας αρχής, χωρίς να ισχύουν κριτήρια υπαγωγής στο μέτρο των αναστολών συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων τους. Κόστος 330 εκατ. ευρώ.

• Δίνεται δώρο Πάσχα επί της αποζημίωσης ειδικού σκοπού, επί αναλογία των ημερών αναστολής, την περίοδο Ιανουάριου-Απρίλιου 2021. Κόστος 210 εκατ. ευρώ

2. Επιδοτούνται οι εργοδοτικές ασφαλιστικές εισφορές εργαζομένων σε ξενοδοχεία 12μηνης λειτουργίας έως και τον Ιούνιο 2021. Κόστος για επιπλέον τρεις μήνες: 3 εκατ. ευρώ.

3. Οι καλλιτέχνες που είναι ενταγμένοι στο μητρώο καλλιτεχνών θα λάβουν αποζημίωση ειδικού σκοπού και για τον Μάρτιο 2021. Κόστος 16 εκατ. ευρώ.

4. Συνεχίζεται η επιδότηση του πολιτισμού για κενές θέσεις σε θέατρα, κινηματογράφους, μουσικές σκηνές και χώρους συναυλιών και παραστάσεων έως και τον Μάρτιο του 2021. Το κόστος των επιπλέον τριών μηνών ανέρχεται σε 19 εκατ. ευρώ.

5. Επαγγέλματα ειδικών κατηγοριών του τουρισμού (ξεναγοί, τουριστικοί συνοδοί κλπ) θα λάβουν αποζημίωση ειδικού σκοπού 534 ευρώ κατά τον Μάρτιο 2021. Κόστος περί το 1 εκατ. ευρώ.

6. Στα επιδόματα ανεργίας που λήγουν έως τέλη Μαρτίου δίνεται παράταση δύο μήνες. Κόστος 77 εκατ. ευρώ.

7. Επεκτείνεται το μέτρο ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ έως και τον Ιούνιο 2021. Δίνεται δώρο Πάσχα επί της καταβαλλόμενης ενίσχυσης σε όσους συμμετείχαν στο Πρόγραμμα την περίοδο Ιανουάριου – Απριλίου 2021. Εκτιμώμενο κόστος: 38 εκατ. ευρώ.