Παράταση πληρωμής επιταγών και τον Μάρτιο

Παράταση πληρωμής επιταγών και τον Μάρτιο

Την παράταση πληρωμής των επιταγών και για τον μήνα Μάρτιο και για διάστημα 75 ημερών προβλέπει τροπολογία που κατατέθηκε χθες το βράδυ στη Βουλή. Σύμφωνα με την τροπολογία, από την 1η Μαρτίου έως και το τέλος Μαρτίου, για τους ΚΑΔ των επιχειρήσεων που πλήττονται, αναστέλλονται οι προθεσμίες εμφάνισης και πληρωμής οφειλόμενων αξιογράφων κατά 75 ημέρες. Η αναστολή ισχύει για επιταγές, συναλλαγματικές και γραμμάτια σε διαταγή τα οποία πρέπει να διαβιβασθούν ηλεκτρονικά στα πιστωτικά ιδρύματα.

Επίσης, παρατείνονται μέχρι και την 30ή Ιουνίου 2021 οι προθεσμίες καταβολής των βεβαιωμένων στις ΔΟΥ οφειλών από δηλώσεις ΦΠΑ, οι οποίες οφειλές λήγουν ή έληξαν από 1.2.2021 έως 28.2.2021, καθώς και οι προθεσμίες καταβολής ΦΠΑ που βεβαιώθηκαν ή θα βεβαιωθούν στις ΔΟΥ με καταληκτική ημερομηνία υποβολής στις 28.2.2021 και στις 31.3.2021 για τους κομιστές αξιογράφων.

Ακόμα, για τα τουριστικά λεωφορεία μειώνονται τα τέλη κυκλοφορίας σε 215 ευρώ για 40 θέσεις και 300 ευρώ για πάνω από 41 θέσεις. Για τα τουριστικά λεωφορεία που έχουν ήδη πληρώσει τα τέλη κυκλοφορίας, επιστρέφονται στους ιδιοκτήτες τα επιπλέον ποσά που έχουν καταβληθεί, ως αχρεωστήτως καταβληθέντα. Επίσης, παρατείνεται έως τις 30 Ιουνίου η έναρξης ισχύος (μεταφέρεται για την 1η Ιουλίου 2021) της φορολόγησης ανά δελτίο παιχνιδιού στα τυχερά παίγνια.

Τέλος, η κυβέρνηση προχώρησε σε μία ακόμη παράταση των δηλώσεων «πόθεν έσχες» (για τη χρήση του 2019), οι οποίες θα πρέπει να υποβληθούν μέχρι τις 31 Μαρτίου 2021.