Επιστρεπτέα προκαταβολή 5: Έως την Παρασκευή 15 Ιανουαρίου οι αιτήσεις - Πότε θα γίνουν οι πληρωμές

Επιστρεπτέα προκαταβολή 5: Έως την Παρασκευή 15  Ιανουαρίου οι αιτήσεις - Πότε θα γίνουν οι πληρωμές

Έως αύριο, Παρασκευή,15 Ιανουαρίου μπορούν οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις να υποβάλουν αίτηση στην πλατφόρμα της ΑΑΔΕ,https://www.aade.gr/mybusinesssupportγια να συμμετάσχουν στον πέμπτο κύκλο του προγράμματος της επιστρεπτέας προκαταβολής.

Μεταξύ άλλων οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να γνωρίζουν τα εξής:

-Το ελάχιστο ποσό ενίσχυσης ανέρχεται στα 1.000 ευρώ και αυτό το ποσό δεν συμψηφίζεται με την ενίσχυση που ενδεχομένως έλαβαν οι δικαιούχοι από προηγούμενο κύκλο της επιστρεπτέας προκαταβολής.

-Οι ενισχύσεις από προηγούμενο κύκλο του χρηματοδοτικού σχήματος ενσωματώνονται στον αλγόριθμο, βάσει του οποίου θα υπολογιστεί το ύψος της ενίσχυσης από την επιστρεπτέα προκαταβολή 5.

-Το 50% της ενίσχυσης είναι μη επιστρεπτέο, προϋπόθεση είναι η διατήρηση του ίδιου επιπέδου απασχόλησης έως και την 30ή/6/2021. Ο εν εξελίξει κύκλος καλύπτει και νέες επιχειρήσεις που δημιουργήθηκαν έως και τον Σεπτέμβριο του 2020.

-Επίσης επισημαίνεται ότι, στις 25 Ιανουαρίου αναμένεται να πληρωθούν οι δικαιούχοι του πέμπτου κύκλου της επιστρεπτέας προκαταβολής.