Οι δικηγόροι συζητούν άρση των ασυμβίβαστων για να αλλάξουν δουλειά

Οι δικηγόροι συζητούν άρση των ασυμβίβαστων για να αλλάξουν δουλειά

Ένα “ταμπού” του δικηγορικού κλάδου, κοντεύουν να σπάσουν η 10ετής μνημονιακή κρίση αλλά και οι επιπτώσεις της πανδημίας. Να μπορούν δηλαδή να ασκήσουν κι άλλη επαγγελματική δραστηριότητα χωρίς να χάσουν την δικηγορική ιδιότητα, όπως ρητά αναφέρει αυτή τη στιγμή ο Κώδικας Δικηγόρων.

Ουσιαστικά δηλαδή οι δικηγόροι ανοίγουν ζήτημα άρσης του ασυμβίβαστου για την άσκηση και άλλων δραστηριοτήτων (πέραν ενός μικρού καταλόγου εξαιρέσεων που υπάρχει σήμερα), όπως διαφάνηκε κατά τη συνεδρίαση της Τρίτης της Συντονιστικής Επιτροπής της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος.

Η πρόταση της Συντονιστικής Επιτροπής, που συνεδρίασε υπό τον πρόεδρο Δημήτρη Βερβεσό, προβλέπει στην πράξη να δοθεί η δυνατότητα στους δικηγόρους να ασκήσουν κάποιο άλλο επάγγελμα χωρίς να χάσουν τη δικηγορική ιδιότητα.

“Η 10ετής μνημονιακή οικονομική κρίση και οι επιπτώσεις της πανδημίας που έχουν σωρευθεί στο σώμα των δικηγόρων καθιστούν πια απαραίτητη τη συζήτηση του ζητήματος”, έγραψε στο λογαριασμό του στα social media ο Δημ. Βερβεσός.

Σκέψεις
Σύμφωνα με τις πρώτες σκέψεις, η δυνατότητα αυτή θα μπορούσε να δοθεί , προκειμένου να αντισταθμιστούν οι απώλειες που έχουν υποστεί οι δικηγόροι στη διάρκεια της πανδημίας. Μέχρι τώρα, εάν κάποιος δικηγόρος ασκούσε άλλη δραστηριότητα θεωρούνταν ασυμβίβαστο και έχανε αυτομάτως την ιδιότητά του ως δικηγόρου.

Μέχρι τώρα, εάν κάποιος δικηγόρος ασκούσε άλλη δραστηριότητα που προβλεπόταν στα ασυμβίβαστα έχανε αυτομάτως την ιδιότητά του ως δικηγόρου. Συγκεκριμένα:

– Εκείνος που διορίζεται ή κατέχει οποιαδήποτε έμμισθη θέση με σύμβαση εργασιακής ή υπαλληλικής σχέσης σε οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή υπηρεσία δημόσια (πολιτική ή στρατιωτική), δικαστική, δημοτική ή νομικού προσώπου δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου ή σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης επιφυλασσομένης της διάταξης του άρθρου 31 του Κώδικα.

– Εκείνος που αποκτά την εμπορική ιδιότητα με βάση τον εμπορικό νόμο ή ασκεί έργα ή καθήκοντα διευθύνοντος ή εντεταλμένου συμβούλου, διοικητή, διαχειριστή ή εκπροσώπου σε οποιαδήποτε κεφαλαιουχική ή προσωπική εμπορική επιχείρηση ή κοινοπραξία (εκτός αν στην τελευταία περίπτωση άλλος ειδικός νόμος ορίζει διαφορετικά).

– Εκείνος που ασκεί άλλο επάγγελμα, και ιδιαίτερα εμπόρου ή μεσίτη, καθώς και κάθε άλλη εργασία, υπηρεσία ή απασχόληση που δεν συνάδει με το δικηγορικό λειτούργημα.

Ωστόσο, η δυσμενή θέση στην οποία έχει περιέλθει ο δικηγορικός κλάδος, οδηγεί στην πρόταση να αρθεί το ασυμβίβαστο αυτό.

Το θέμα θα συζητηθεί στην επόμενη συνεδρίαση στην επόμενη συνεδρίαση της Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων οπότε και θα ληφθούν οι σχετικές αποφάσεις. Η Συντονιστική Επιτροπή υπό τον κ. Βερβεσό στην ανακοίνωσή της αναφέρει συγκεκριμένα πως “αποφάσισε να συζητηθεί στην αμέσως επόμενη συνεδρίαση της Ολομέλειας το θέμα των ασυμβίβαστων προς λήψη απόφασης για τροποποίηση των σχετικών διατάξεων, αφού έλαβε υπόψη την υφιστάμενη κατάσταση στον κλάδο και τη νέα πραγματικότητα που έχει διαμορφωθεί”.

Πηγή: capital.gr

ADVERTORIALS