Μειώθηκαν οι βασικοί δείκτες εγκληματικότητας- Λιγότερες ληστείες, κλοπές - διαρρήξεις

Μειώθηκαν οι βασικοί δείκτες εγκληματικότητας- Λιγότερες ληστείες, κλοπές - διαρρήξεις

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 


Μειώθηκαν περαιτέρω οι βασικοί δείκτες εγκληματικότητας το μήνα Μάρτιο του 2020

Συνολικά το α’ τρίμηνο του έτους καταγράφονται λιγότερες  ληστείες, κλοπές – διαρρήξεις και κλοπές τροχοφόρων σε σύγκριση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα

 

Μετά τη μείωση που καταγράφηκε στους βασικούς δείκτες εγκληματικότητας το α’ δίμηνο του 2020, (σχετ. το από 01-04-2020 Δελτίο Τύπου) το μήνα Μάρτιο καταγράφεται περαιτέρω μείωση στις κατηγορίες αυτές, σε σύγκριση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα.

Ειδικότερα, καταγράφηκαν λιγότερες ληστείες, κλοπές τροχοφόρων και κλοπές – διαρρήξεις, ως ακολούθως:

Ληστείες

 • · 151 λιγότερες στην επικράτεια        (244 έναντι    395, μείωση 38,23 %)
 • · 120 λιγότερες στην Αττική              (191 έναντι    311, μείωση 38,59 %)
 • · 26 λιγότερες στη Θεσσαλονίκη       ( 28 έναντι      54, μείωση 48,15 %)

Κλοπές – Διαρρήξεις

 • · 2.588 λιγότερες στην επικράτεια (4.391 έναντι 6.979, μείωση 37,08 %)
 • · 1.721 λιγότερες στην Αττική       (2.470 έναντι 4.191, μείωση 41,06 %)
 • · 590 λιγότερες στη Θεσσαλονίκη (928 έναντι   1.518, μείωση 38,87 %)

Κλοπές Τροχοφόρων

 • · 602 λιγότερες στην επικράτεια (1.185 έναντι 1.787, μείωση 33,69 %)               
 • · 497 λιγότερες στην Αττική         (670 έναντι 1.167, μείωση 42,59 %)
 • · 18 λιγότερες στη Θεσσαλονίκη  (206 έναντι    224, μείωση  8,04 %)

Συνολικά το α’ τρίμηνο του 2020 στους βασικούς δείκτες εγκληματικότητας καταγράφονται τα ακόλουθα:

Ληστείες

 • · 424 λιγότερες στην επικράτεια        (790 έναντι 1.214, μείωση 34,93 %)
 • · 384 λιγότερες στην Αττική              (590 έναντι    974, μείωση 39,43 %)
 • · 30 λιγότερες στη Θεσσαλονίκη       (109 έναντι    139, μείωση 21,58 %)

Κλοπές – Διαρρήξεις

 • · 2.753 λιγότερες στην επικράτεια (17.635 έναντι 20.388, μείωση 13,50 %)
 • · 2.037 λιγότερες στην Αττική       (10.205 έναντι 12.242, μείωση 16,64 %)
 • · 498 λιγότερες στη Θεσσαλονίκη  (4.082 έναντι   4.580, μείωση 10,87 %)

Κλοπές Τροχοφόρων

 • · 1.098 λιγότερες στην επικράτεια (4.317 έναντι 5.415, μείωση 20,28 %)               
 • · 1.013 λιγότερες στην Αττική       (2.518 έναντι 3.531, μείωση 28,69 %)
 • · 34 επιπλέον στη Θεσσαλονίκη    (677 έναντι    643, αύξηση  5,29 %)       

Παράλληλα, κατά το α’ τρίμηνο 2020 εξιχνιάστηκαν (11.026) υποθέσεις του κοινού και οργανωμένου εγκλήματος, έναντι (10.827) πέρυσι, οι οποίες αφορούν σε ολόκληρο το φάσμα της εγκληματικής δραστηριότας.

Manolis Xatziantoniou desk