Το πρόγραμμα εφημεριών των φαρμακείων στο νησί της Κω για τον μήνα Δεκέμβριο

Το πρόγραμμα εφημεριών των φαρμακείων στο νησί της Κω για τον μήνα Δεκέμβριο

ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΩ

Στιγμιότυπο οθόνης 2023-12-01 081123.png

Στιγμιότυπο οθόνης 2023-12-01 081132.png

Στιγμιότυπο οθόνης 2023-12-01 081143.png

Στιγμιότυπο οθόνης 2023-12-01 081156.png

Στιγμιότυπο οθόνης 2023-12-01 081206.png

Στιγμιότυπο οθόνης 2023-12-01 081214.png


ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΥ

Στιγμιότυπο οθόνης 2023-12-01 081433.png

Στιγμιότυπο οθόνης 2023-12-01 081446.png

Στιγμιότυπο οθόνης 2023-12-01 081500.png

Στιγμιότυπο οθόνης 2023-12-01 081511.png

Στιγμιότυπο οθόνης 2023-12-01 081523.png

Στιγμιότυπο οθόνης 2023-12-01 081531.png


ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΡΑΚΛΕΙΔΩΝ

Στιγμιότυπο οθόνης 2023-12-01 081707.png

Στιγμιότυπο οθόνης 2023-12-01 081719.png

Στιγμιότυπο οθόνης 2023-12-01 081730.png

Στιγμιότυπο οθόνης 2023-12-01 081741.png

Στιγμιότυπο οθόνης 2023-12-01 081751.png

Στιγμιότυπο οθόνης 2023-12-01 081759.png

ADVERTORIALS