Η Αρτοποιία-Ζαχαροπλαστική ΠΙΚΟΥΛΑ επιθυμεί να προσλάβει Α’ Ζαχαροπλάστη για μόνιμη 12μηνη απασχόληση

Η Αρτοποιία-Ζαχαροπλαστική ΠΙΚΟΥΛΑ επιθυμεί να προσλάβει Α’ Ζαχαροπλάστη για μόνιμη 12μηνη απασχόληση

Η Αρτοποιία-Ζαχαροπλαστική ΠΙΚΟΥΛΑ επιθυμεί να προσλάβει Α’ Ζαχαροπλάστη για μόνιμη 12μηνη απασχόληση.

Πρωινό ωράριο.

Απαιτείται ελάχιστη προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση 3 έτη.

Βιογραφικά στο: mpikoula[email protected]gmail.com ή στην έδρα της επιχείρησης Εθνικής Αντιστάσεως 5.

Τηλεφωνική επικοινωνία στο 2242021411 πρωινές ώρες. »

ADVERTORIALS