Θέσεις εργασίας στο ξενοδοχειακό συγκρότημα TUI BLUE Oceanis Beach & Spa Resort στην Κω - Δείτε τις ειδικότητες

Θέσεις εργασίας στο ξενοδοχειακό συγκρότημα TUI BLUE Oceanis Beach & Spa Resort στην Κω - Δείτε τις ειδικότητες

Τοξενοδοχείο «TUI BLUE Oceanis» στοΨαλίδιτης Κωαναζητάγιατηνέασεζόν 2022, τιςπαρακάτωειδικότητες:

Ναυαγοσώστηπισίνας

Θεραπευτή/ΘεραπεύτριαΣπα

Υπάλληλο καταστήματος

- Καμαριέρες-καθαρίστριες

- Μάγειρα Γ

Οιενδιαφερόμενοιπαρακαλούνταινααποστείλουντοβιογραφικότουςσημείωμαμεπρόσφατηφωτογραφίαστηνηλεκτρονικήδιεύθυνση: hr@oceanis-hotel.gr

 

ADVERTORIALS