Ο όμιλος Κουλλιά ζητά βοηθό ξυλουργού

Ο όμιλος Κουλλιά ζητά βοηθό ξυλουργού

Ο ΟΜΙΛΟΣ ΚΟΥΛΛΙΑ ΖΗΤΑ ΒΟΗΘΟ ΞΥΛΟΥΡΓΟΥ ΜΕ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ.

ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 6985870178